Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  poszukuje dostawcy prasy na rok 2014. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna, codzienna prenumerata prasy dla Czytelni Głównej oraz Filii wg załącznika.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRASA DLA CENTRALI MiPBP W WODZISŁAWIU ŚL.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PRASA DLA FILII MiPBP W WODZISŁAWIU ŚL.

Oferty należy przesyłać na adres Biblioteki lub faksem – 32 455 16 89 lub e-mailem – bibliotekaws@hoga.pl do dnia 26. 11. 2013 r.

Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Tatuś w godz. 11.00–15.00. Kryterium na podstawie którego nastąpi wybór oferty jest najniższa cena.