19 października odbyło się kolejne spotkanie dla seniorów w ramach
projektu "Aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów 50+",
dofinansowanego przez Miasto Wodzisław Śląski. Spotkania odbywają się w
dwóch filiach MiPBP – w filii nr 15 w Jedłowniku oraz w filii nr 1 na
Wilchwach. Tym razem gościliśmy panią Katarzynę Bosowską – terapeutkę
WOLO w Gorzycach, specjalistę do spraw uzależnień, która opowiedziała
zgromadzonym o swojej pracy oraz zaprezentowała wydaną przez siebie
książkę "Zakuci w kajdany", poruszającą problemy alkoholizmu. Drugim
gościem, tym niespodziewanym, okazał się prezydent Mieczysław Kieca,
który pojawił się w obu placówkach, aby sprawdzić, jak przebiega
realizacja dofinansowanego przez miasto projektu. Obaj goście spotkali
się z gorącym przyjęciem przez uczestników.