• 8 listopada 2022
Szkolenie Bibliotekarzy 2022 - Projekt Blisko - 1

We wtorek, 8 listopada miało miejsce szkolenie dla bibliotekarzy, poprowadzone przez Stowarzyszenie Przy Dziupli oraz Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr SJ Rybnik. Podczas spotkania odbyły się trzy wykłady:

  • Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach w przestrzeni biblioteki,
  • Integracja i budowanie zespołu,
  • Praktyczne aspekty pracy zespołu.

Projekt Biblioteka Blisko Ciebie został zrealizowany przez:

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
  • Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
  • Narodowe Centrum Kultury