Godzina Radości to cykliczne spotkania integracyjne dla dzieci, których celem jest wspólna zabawa dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych w bibliotece. Podczas tych spotkań dzieci mają okazję do zaprezentowania innym swoich zdolności manualnych, plastycznych, wokalnych, tanecznych czy teatralnych. Mogą rozwijać swoje, często nie odkryte talenty. Uczą się empatii i otwartej postawy wobec drugiego człowieka.
Spotkania odbywają się co dwa miesiące. Uczestniczą w nich dzieci w różnym wieku.