W wyniku przeprowadzonego postępowania do 14.000 euro na wykonanie zadania "Dostawa książek do budynku MiPBP ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski" zgodnie z załącznikiem nr 1 wpłynęły 2 oferty:

  • OFERTA NR 1 – Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Vika", Renata Musielska, 98-235 Błaszki, Lubanów 28B z wartością brutto: 7659,47zł, słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć zł, czterdzieści siedem groszy,
  • OFERTA NR 2 –  Księgarnia "Orbita", Rynek 12, 44-200 Rybnik z wartością brutto: 7718,30zł, słownie: siedem tysięcy siedemset osiemnaście zł., trzydzieści groszy.

UZASADNIENIE WYBORU: wybrano ofertę nr 1 z wartością brutto 7659,47zł