• 23 września 2021
Projekt BLISKO – Szkolenie – Badanie Potrzeb Dorosłych Czytelników – 1

W ramach Projektu Biblioteka Blisko Ciebie w środę 22 września odbyło się szkolenie “Badanie potrzeb dorosłych czytelników”, skierowane do bibliotekarzy powiatu wodzisławskiego, jastrzębskiego i rybnickiego. Spotkanie poprowadził Marcin Skrabka, trener centrum szkoleniowego Good Books. Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się, jak pozyskiwać i analizować dane mające wpływ na podniesienie jakości usług świadczonych w bibliotekach. Poznali również narzędzia online i techniki badawcze pomocne w praktycznym zastosowaniu uzyskanej wiedzy.

Projekt Biblioteka Blisko Ciebie został zrealizowany przez:

  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
  • Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025.
  • Narodowe Centrum Kultury